RDR Rejestr Działalności  Regulowanej/ Podmioty zbierające odpady komunalne