„Śmieciówka 2014”

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » „Śmieciówka 2014”

Data:2014-10-17 12:30
  • Zwycięzcy /fot. M. Fiedor
    Zwycięzcy /fot. M. Fiedor

      19 września 2014 r. w hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie po raz pierwszy zorganizowano przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-sportowym pod hasłem „Śmieciówka 2014”, które dedykowano uczniom klas 4-6 cieszyńskich szkół podstawowych. Celem imprezy było przekazanie młodej grupie odbiorców, czyli dzieciom w wieku szkolnym, wiedzy o podstawowych zagadnieniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności zasad segregacji odpadów powstających w naszych domach. Najskuteczniejszą i zarazem przyjemną formą przekazania istotnych zagadnień edukacji ekologiczne jest oczywiście zabawa. Stąd „Śmieciówka 2014” przybrała właśnie formę rywalizacji sportowej, połączonej z koniecznością wykazania się wiedzą na temat segregacji odpadów komunalnych. Organizatorem imprezy edukacyjnej był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a twórcami nowatorskiego projektu i jednocześnie jego realizatorami była młodzież skupiona wokół Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum Wolontariatu w Cieszynie pod wodzą Wiceprezesa Stowarzyszenia - Michała Palucha.

      Zrealizowane działania było kolejnym elementem prowadzonej przez Gminę Cieszyn kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dla osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego poprzez zabawę, cieszyńskie szkoły podstawowe wyłoniły 10. osobowe drużyny reprezentujące szkołę, które zmierzyły się w dyscyplinach łączących sprawność fizyczną (sportową) z wiedzą ekologiczną., a pozostali uczniowie kibicowali swoim przedstawicielom. Skupienie w jednym miejscu tak licznej grupy uczestników, a był ich ok. 500., było nie lada wyzwaniem, które wymagało zaprezentowania ciekawego programu oraz dobrej organizacji ze strony współorganizatorów imprezy. Program imprezy umożliwiał wykazanie się rywalizującym drużynom m.in. w zwinności w pokonywaniu toru przeszkód, gdzie jednocześnie uczniowie musieli wykazać się wiedzą nt. segregacji śmieci i to wszystko oczywiście w jak najkrótszym czasie. Oprócz ww. dyscyplin podczas „Śmieciówki 2014” pojawiły się m. in. elementy koszykówki, czyli umiejętności trafienia do kosza piłką wykonaną z ... papieru. Dużym wyzwaniem były również skoki w workach, czy stworzenie dzieła z papieru w myśl japońskiej sztuki origami.

      Drużyny, które zajęły miejsca na podium nie tylko wykazały się umiejętnościami sportowymi oraz wiedzą, jak właściwie postępować z odpadami, ale zdobyły dla swoich szkół nagrody pieniężne.

 

      A zwycięzcami zostali:

I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Interrogacyjnymi

II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1

III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Interrogacyjnymi

 

      „Śmieciówka 2014” była również okazją do oficjalnego ogłoszenia i wręczenia przez Burmistrza Miasta Cieszyna Mieczysława Szczurka i Sekretarza Miasta Stanisława Kaweckiego nagród zwycięzcom ogłoszonych w czerwcu br. konkursach plastycznych i konkursie literackim, gdzie hasłem przewodnim prac była segregacja odpadów.

      Oprócz włodarzy miasta imprezę uświetnili zaproszeni goście, m.in. Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Płusa, przedstawiciel firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Cieszyn - Ekoplast-Produkt s.c., jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujących się mi.in prowadzeniem warsztatów recyklingowych. Zorganizowanie takich rywalizacji, jak np. budowanie domków z kart czy wspomniane konkurencja w tworzeniu origami nie byłaby możliwa bez wsparcia rzeczowego ze strony firmy Karton-pak. Na koniec imprezy dzieci mogły zapoznać się z działaniem śmieciarek, które zaprezentowane zostały dzięki uprzejmości firmy Ekoplast-Produkt s.c.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cieszymy się, że z taką chęcią angażują się w działania edukacyjne swojej gminy. Liczymy, że zdobytą wiedzą podzielą się ze swoimi rodzinami.

      Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo-relacji z imprezy „Bo w Cieszynie dzieci lubią segregować śmieci” oraz do reportażu fotograficznego pod adresem www.um.cieszyn.pl/smieci w zakładce Kampania edukacyjna bądź bezpośrednio pod linkiem: Fotorelacja z zawodów "Śmieciówka 2014".