RDR Rejestr Działalności  Regulowanej/ Podmioty zbierające odpady komunalne

 • sprawozdanie.png

  Sprawozdawczość roczna

  2019-09-13 13:35 --> Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

 • wykaz.png

  Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru

  2014-06-02 12:14 --> Tabela stanowiąca aktualny wyciąg z gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (czytaj dalej...)

 • /www.pixabay.com

  Warunki uzyskania wpisu do rejestru

  2019-09-06  13:20 --> Wpisu do gminnego rejestru działalności regulowanej dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy... (czytaj dalej...)

 • Bez tytulu[10].png

  Podmioty zbierające odpady komunalne

  2019-09-13  14:25--> Podmioty zbierające odpady komunalne  ... (czytaj dalej...)